Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

DDZ6 - Posortuj Euklidesa

Posortuj ciąg liczb całkowitych dodatnich według następującego schematu:

Wcześniej stoi liczba, która ma większy największy wspólny dzielnik z liczbą 1260.

Jeśli NWD(a, 1260) = NWD(b, 1260), to liczby a i  b sortujemy niemalejąco.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca długość ciągu liczb, nie większa niż sto.

W drugim wierszu n liczb całkowitych oddzielanych znakiem spacji należących do przedziału [2..106].

Wyjście

Ciąg liczb oddzielanych znakiem spacji posortowanych według powyższego schematu.

Przykład

Wejście:
5
2 60 101 99 305
Wyjście:
60 99 305 2 101

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2020-06-01
Time limit:1s-5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.