Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

DDZ5 - Prawie jak Fibonacci, prawie...

Dla danego ciągu liczb całkowitych, znajdź ile jest takich kolejnych trójek, że trzecia z liczb jest sumą dwóch poprzednich.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb w ciągu. Każdy element ciągu jest liczbą całkowitą k taką, że 0 < k < 108.

Wyjście

Jedna liczba całkowita określająca liczba trójek opisanych w treści zadania.

Przykład

Wejście:
10
1 2 3 5 3 8 1 1 2 3

Wyjście:
5

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2020-05-31
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.