Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

DDZ4 - Zamiana liter

Zadanie polega na zamianie liter w wyrazie. 

Wejście

W pierwszym wierszu jeden wyraz a złożony z k dużych liter alfabetu łacińskiego, gdzie k to liczba całkowita z przedziału [2..106]. 

Następnie jedna liczba q nie większa niż 105 określająca liczbę zamian.

W kolejnych q wierszach określone są zamiany liter w następujący sposób:

n1 znak1 n2 znak2, gdzie n1 to kolejne wystąpienie litery znak1, natomiast n2 to kolejne wystąpienie litery znak2 w wyrazie a. W tym momencie należy zamienić miejscami odczytane litery.

Wyjście

Jeden wyraz z wejścia po zastosowaniu zamian znaków.

Przykład

Wejście:
ADAMAAM
2
1 A 2 M
1 A 2 M

Wyjście:
MDMAAAA

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2020-05-31
Time limit:1s-5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.