Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

DDZ2 - Cyfry parzyste i nieparzyste

Określ ile jest liczb k-cyfrowych, w których zdefiniowano miejsca, gdzie stoją cyfry parzyste i cyfry nieparzyste.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczna n nie większa niż tysiąc określająca liczbę zestawów danych.

W kolejnych n wierszach ciągi znaków złożonych z liter ze zbioru {n, p}.

Specyfikacja jednego zestawu testowego.

Długość ciągu znaków zawiera się w przedziale [1..105]. Jeśli na i-tej pozycji stoi znak p oznacza to, że i-tym miejscu stoi cyfra parzysta, jeśli znak n - cyfra nieparzysta.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych określ ile jest liczb, w których okreśłono pozycje cyfr parzystych i nieparzystych. Wynik przedstaw modulo 1000000007.

Przykład

Wejście:
3
pn
np
npn

Wyjście:
20
25
125

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2020-05-31
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.