Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

DDZ1 - f(x)=ax+b

Sformatuj funkcję liniową f(x)=ax+b, tak jakbyś chciał ją zapisać w zeszycie. Na wejściu pojawią się współczynniki a i b. Poniżej znajdują się przykładowe zapisy tej funkcji:

Dla a = 2 b = 3 zapisz f(x)=2x+3

Dla a = 1 b = 1 zapisz f(x)=x+1

Dla a=0 b=3 zapisz f(x)=3

Dla a=4 b=0 zapisz f(x)=4x

Wejście

Dwie niewielkie liczby całkowite a i b okraślające odpowiednio współczynnnik kierunkowy oraz wyraz wolny funkcji liniowej

Wyjście

Poprawnie sformatowany zapis funkcji liniowej bez zbędnych spacji.

Przykład 1

Wejście:
2 -3

Wyjście:
f(x)=2x-3

Przykład 2

Wejście:
0 1

Wyjście:
f(x)=1

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2020-05-31
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.